BHV-cursus

BHV-cursus

Iedere werkgever is verplicht om maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Dit staat vastgelegd in de Arbowet. In het geval van calamiteiten moet er een BHV’er aanwezig zijn om eerste hulp te verlenen alvorens de hulpdiensten arriveren. Om van een goede bedrijfshulpverlening te spreken, is het noodzakelijk om een BHV-cursus te volgen.

Bij Permanent Brandbeveiliging kunt u terecht voor het volgen van diverse BHV-cursussen. Hieronder valt de basiscursus, maar ook een herhalingstraining, de cursus voor ploegleider, eerste hulp aan kinderen en nog veel meer. Alle vormen van BHV-cursussen kunnen via Permanent Brandbeveiliging gevolgd worden.

Als u de basis BHV-cursus gevolgd hebt, dan ontvangt u een certificaat dat aantoont dat u een BHV-er bent. Dit vormt ook de basis voor eventuele specifieke vervolgcursussen.

Toepassing van bedrijfshulpverlening

Elk incident is anders en voor elke situatie is een bekwame eerste hulp van belang. Dit kan de evacuatie van een pand zijn, directe hulp bij ongevallen en alles wat daar tussen valt. Een BHV’er is getraind op uitzonderlijke situaties om direct adequaat hulp te kunnen verlenen. Dit kan levens redden in de overbrugging van de tijd totdat de hulpdiensten arriveren. In geval van nood is de BHV-er dé persoon waarop u kunt vertrouwen.

Afhankelijk van de grootte van de onderneming is er een bepaald aantal BHV’ers verplicht. Zo is in de Arbowet voorgeschreven dat er altijd een BHV’er op de werkvloer aanwezig moet zijn. Bij grotere ondernemingen kan het noodzakelijk zijn om meerdere BHV’ers te hebben. Dit bijvoorbeeld op verschillende afdelingen. Dit zodat er bij incidenten altijd iemand in de buurt is om de juiste (medische) hulp te verlenen. Op basis van de RI&E zal het aantal BHV’ers bepaald kunnen worden.

Een BHV-cursus volgen

Het volgen van een BHV-cursus via Permanent Brandbeveiliging kan op locatie. Wij adviseren dat om te doen, omdat de eigen (werk)locatie de meest realistische weergave kan bieden van een eventuele calamiteitenscenario. Het is voor de BHV’er bekend terrein en daar de cursus volgen en gelijk oefenen, is in de praktijk waardevol gebleken.

De duur van een BHV-cursus varieert per type. De basistraining duurt twee dagen van 8 uur. Als u het certificaat voor BHV’er al in bezit heeft en u wilt een specifieke cursus volgen, dan geldt er een andere tijdsduur. De herhalingscursus is bijvoorbeeld korter, die duurt slechts een dag van 8 uur of twee dagen van 4 uur. In onze brochure kan u meer specifieke informatie vinden over al onze BHV-cursussen, de duur en de prijzen.

Wat leert u bij een BHV-cursus?

Dat is natuurlijk afhankelijk van het type cursus dat u volgt. De meest gevolgde cursus is vanzelfsprekend de basis van de bedrijfshulpverlening. Tijdens die cursus leert u hoe u effectief kunt handelen bij calamiteiten. Hieronder valt signaalherkenning, eerste hulp verlening, reanimatie, ontruiming, communicatie met hulpdiensten en meer. Na het volgen van de cursus weet u precies wat u moet doen om de juiste hulp te verlenen om zo lichamelijke én materiele schade te beperken.

Voor het volgen van een BHV-cursus is geen vooropleiding nodig. Iedereen kan deelnemen aan deze cursus, zowel BHV’ers in spe, alsook een ieder die graag in algemene zin hulp zou willen verlenen bij calamiteiten en ongelukken. Ongeacht of dit op de werkvloer plaatsvindt. Het is immers ook nuttige kennis om in een privésituatie toe te passen mocht een incident zich voordoen.

Geldigheid certificaat

Na het volgen van de BHV-cursus ontvangt u een certificaat waarmee u kan aantonen een geoefend BHV’er te zijn. Dit certificaat heeft geen specifieke geldigheid, maar het advies vanuit de Arbowet is om het jaarlijks te ‘vernieuwen’. In die zin is er meer sprake van een herhalingstraining om alles weer fris voor de geest te halen.

Wij adviseren om jaarlijks een herhalingscursus van een dag (8 uur) of twee dagdelen (4 uur) te volgen, dit zodat de BHV’er te allen tijde adequaat kan ingrijpen. Weggezakte kennis en ervaring wordt met een dergelijke cursus weer opgehaald, zodat de bedrijfshulpverlening altijd zo effectief mogelijk is.

Wij helpen u verder met een BHV-cursus

Meer weten over de BHV-cursussen van Permanent Brandbeveiliging? Download onze informatiebrochure waarin we de verschillende cursussen uiteen zetten. Een afspraak maken voor een cursus of graag met een van onze medewerkers overleggen? U kunt de brochure hieronder downloaden en voor onze contactinformatie kan u hier terecht.

Download Brochure (binnenkort beschikbaar) Contactinformatie